Locatie-Onderzoek Nieuwbouw appartementen

De locatie

Op de locatie van de Alexanderkerk verrijst straks een bijzonder woongebouw. Een bijzonder gebouw helemaal afgestemd op uw wensen. Klunder Architecten houdt in het ontwerp volop rekening met de kerk en haar omgeving door de kerk als uitgangspunt te nemen. Het krachtige tentdak zal blijven bestaan. De donkere gemetselde plint met de karakteristieke glas-in-lood ramen wordt als ‘sokkel’ doorgetrokken in de nieuwe buren. Het is de bedoeling dat wijkfuncties worden toegevoegd en verspreid in de plint ten behoeve van straatkwaliteit.

Het is de bedoeling om een nieuwe groene patio als entreetuin voor de Alexanderkerk aan de Duikerstraat aan te leggen en er worden nieuwe ruimten rondom de patio ten behoeve van de kerk en wijk gerealiseerd.

Het nieuwe gebouw wordt stedenbouwkundig ingepast door aan te sluiten bij de nabijgelegen, reeds bestaande gebouwhoogten. Verder zoeken we architectonische aansluiting door horizontale belijning van vloerranden, buitenruimten en veel glas. De zijgevels van de nieuwbouw laten we aansluiten bij en refereren aan de zijgevels van de kerk.

Geef uw woonwensen door

Klunder architecten

Klunder architecten is een architectenbureau in Rotterdam dat zich in de afgelopen 39 jaar heeft ontwikkeld tot een allround bureau, waarin ontwerp, engineering en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de integrale deskundigheid van het bureau vormen.

Klunder architecten heeft een horizontale organisatiestructuur met vier partners (twee architecten en twee projectmanagers), waarvan Sjoerd Berghuis (architect/stedenbouwkundige) en Arnold Driesprong (bureau-/projectmanager) de directie vormen. De vier partners geven direct leiding aan ontwerpers, modelleurs, bestekschrijvers en kostendeskundigen, totaal zo’n 29 personen.

Bekendste projecten in Rotterdam zijn De Boompjes (1988), De Erasmustoren (1998) en De Hofdame (2007).

Over de architect

Sjoerd Berghuis is in 1995 in Eindhoven afgestudeerd als architect en stedenbouwkundige. Tijdens zijn studie heeft hij stage gelopen bij het architectenbureau Van den Broek en Bakema. Direct na zijn afstuderen kon hij als assistent ontwerper beginnen bij Klunder Architecten. Door de juiste combinatie van talent, hard werken en geluk heeft hij zich met een aantal fraaie woningbouwprojecten, verspreid over heel Nederland, in nog geen 8 jaar opgewerkt tot architect-partner (2004) en sinds 2007 als (mede-)directeur . In Rotterdam staat hij bekend als de architect van de Hofdame en 100hoog, beide twee grootschalige woningbouwprojecten in het centrum. Projecten die nu bij hem op de tekentafel liggen zijn Westewagenstraat (231 studentenwon. & winkels, start bouw 2017), Coolsingel 75 (11 appart. & winkels, start bouw 2018) en Glashaventoren (110 appartementen & winkels, start bouw 2018). Binnen de gemeente wordt hij dan ook met een dikke knipoog als de ‘stadsarchitect’ van het centrum gezien.

Bijzonder te vermelden voor dit project is dat Sjoerd Berghuis van jongs af aan al in de Kramerstraat kwam, omdat meerdere familieleden daar woonden. Zelf heeft hij in het begin van zijn carrière nog in de Willem van Boelrestraat gewoond. Bij het verkrijgen van de uitvraag voor de architectenselectie voor de Alexanderkerk besprak hij dit ook met zijn oom die al ruim 40 jaar in de Kramerstraat woonde. Het mogelijk slopen van de kerk werd door zijn oom als een zeer groot verlies voor de wijk gezien. “Die prachtige en unieke kerk met dat schitterende glas-in-lood-raam mag absoluut niet weg”. Wetende dat ook de gemeente hier zo over dacht, sterker nog de kerk zelfs als beeldbepalend gebouw in het bestemmingsplan had opgenomen, koos Sjoerd Berghuis voor een stedenbouwkundige oplossing, waarbij een groot deel van de kerk behouden kon blijven. De kerk moest in zijn visie naar de buurt behouden blijven, maar intern een complete metamorfose verkrijgen met een nieuwe entreepatio en bijbehorende functies aan de nieuwe voorzijde richting de Duikerstraat. Tot zijn grote vreugde werd hij gekozen als de architect voor het plan, helaas twee dagen nadat zijn oom was overleden. Hij heeft dan ook niet alleen het kerkbestuur, maar ook zijn eigen familie beloofd om een prachtig totaal ontwerp te maken van de Alexanderkerk en haar nieuwe omringende woonbebouwing.